Organisatie

Onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland

VIDES is een organisatie van de zusters van Don Bosco die vrijwilligerswerk voor jongeren mogelijk maakt.

 

Vides maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat actief is in 42 landen en gecoördineerd wordt door Vides Internationaal met zetel in Rome. In België zijn er twee Videsgroepen, ééntje in Vlaanderen en ééntje in Wallonië

 

In Vlaanderen maken we deel uit van de Jeugddienst Don Bosco vzw die 'plezierig engagement' voor jongeren als missie heeft.

 

Onze werking wordt gedragen door twee werkgroepen die bestaan uit jongeren die een Videservaring achter de rug hebben. De werkgroepen Kort Weg en Lang Weg zorgen voor de voorbereiding, de vorming, de begeleiding en praktische uitwerking van de verschillende projecten.

 

Het geheel werd tot voor kort vakkundig gecoördineerd door wijlen zr Marina Rerren. In de geest van haar werk is het geheel nu in handen van de coördinatiegroep onder leiding van zr Lies, stafmedewerkster van Jeugddienst Don Bosco. In deze groep kan zr Lies rekenen op de ondersteuning van Mien Schoors, Katrien Van Lent en Benjamin Vermeir.

 

 

Vides

Groenveldstraat 42 - 3001 Leuven

0473 40 55 28

info@vides.be

 

BE20 4600 4680 4156 - KREDBEBB

 

 

Jeugddienst Don Bosco

Naamsesteenweg 37 - 3001 Leuven

016 24 16 20

jeugddienst@donbosco.be