Vides Internationaal

Onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland

Vides Internationaal heeft als koepel heel wat boeiende en interessante contacten. Zo zijn ze raadgevend lid van ECOSOC (Verenigde Naties - Economic and Social Council) waardoor ze aanwezig zijn op de Conferenties van de Vrouw in New York, Peking ...

 

 

Driejaarlijks wordt er een groots VIDES-congres georganiseerd. Dit is de uitgesproken kans voor alle Vides-vrijwilligers om elkaar te ontmoeten. Een dergelijk congres wil de deelnemers ook inputmomenten aanbieden rond maatschappelijke thema’s zoals mensenrechten, millenniumdoelstellingen, algemeen welzijn … Anderzijds staat uitwisseling tussen de verschillende werkingen centraal.

 

Meer info over onze koepelorganisatie krijg je door te surfen naar www.vides.org

 

Vides

Brusselstraat 289 - 1702 Groot-Bijgaarden

0473 40 55 28

info@vides.be

 

BE36 7360 4182 8181 - KREDBEBB

 

 

Vides Vlaanderen maakt deel uit van de grote vrijwilligersorganisatie VIDES, die haar secretariaat in Rome heeft. Momenteel zijn er 59 Vides-groepen verspreid over 44 landen in Europa, Azië, Amerika, Afrika, Latijns-Amerika.

Elke werking heeft zijn eigen accenten, gelinkt aan de werken van de zusters van Don Bosco of de socio-economische toestand van elk land. Toch vind je in elke werking telkens de hoofddoelstellingen van Vides terug.

 

  • Jongeren de kans geven zich in te zetten als vrijwilliger
  • Werken rond ontwikkeling van vrouw en kind
  • Solidariteit tussen mensen bevorderen.

 

 

Vides Internationaal is een erkende NGO die zich inzet om

vrijwilligerswerk te promoten, zowel lokaal als internationaal;

mensenrechten onder de aandacht te brengen, vooral de rechten van elk kind;

jongeren zelf hoofdrolspelers te laten worden in een solidaire wereld als actieve en verantwoordelijke burgers;

projecten in het buitenland te steunen via adoptie op afstand, het opzetten van microprojecten of grotere projecten, het geven van noodhulp ...