Onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland

Bezieling van Vides Vlaanderen


Zr Marina Rerren,


jij was een rustige, krachtige en enthousiaste vrouw met een open geest, vertrouwen gevend, eerlijk, dankbaar.

Zo veel jongeren hebben dankzij jou de kans gekregen om hun horizon te verruimen en te groeien in solidariteit. Jouw aanpak als begeleider was echt doordrongen van Don Bosco's opvoedingsproject.  Je hoefde niet op de voorgrond te staan, maar wat je zei getuigde van visie en inzicht, zonder daarbij dwingend te zijn. Met oprechte interesse en oprecht geloof in jongeren, gaf je ons allemaal ontelbare kansen, ondertussen getuigend van je eigen geloof en solidariteit. 

We wisten dat je ziek was, je was daar heel open over, al stond het nooit op de voorgrond. Je kon de kanker aanvaarden, en beschouwde elke goede periode, elk extra jaar als een kostbaar geschenk. Ik kan niet verwoorden hoe indrukwekkend ik dat altijd gevonden heb. En tot op het laatst, als woorden en gedachten maar moeilijk door de mist van pijnmedicatie konden dringen, bleef je al die jongeren met een blik van dankbaarheid en liefde verwelkomen. 

Ook al ben je niet meer bij ons, in onze hoofden en in onze harten leef je verder. In gedachten zien we je typische blik die door de jaren alleen maar intenser werd: een blik vol rust, dankbaarheid en trots. Rust, omdat je er vrede mee had hoe alles liep. Dankbaarheid om jonge mensen te mogen zien groeien en openbloeien. Trots op het levenspad van je Vides vrijwilligers… Het is onmogelijk de impact van onze Vides ervaring op ons leven in te schatten, maar het heeft ons leven verrijkt op zo veel niveaus. We zijn zo ongelofelijk dankbaar dat we jou hebben mogen ontmoeten en kennen. Samen met velen, overal ter wereld, hopen we dat jouw laatste reis de mooiste en meest liefdevolle mag zijn.


Vanuit Brazilië: Bom Viagem

Vanuit Mexico: Vaya con dios

Vanuit Georgië: Paka


Goede reis, lieve vriendin en, wie weet, tot ziens …

Wie zijn we


VIDES is een Italiaans letterwoord en staat voor Volontariato Internazionale Donne Educazione Sviluppo, of met andere woorden: Internationaal Vrijwilligerswerk gericht op Vrouwen (kinderen én jongeren), Opvoeding en Ontwikkeling. VIDES wil werk maken van de duurzame ontwikkelingsdoelen en het bevorderen van de zelfstandigheid van kansarmen. Concreet betekent dit dat we vrijwilligerswerk in het buitenland voor jonge mensen tussen 18 en 30 jaar organiseren en begeleiden.


VIDES is in 1987 opgericht door de zusters van Don Bosco in Italië en is uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk van groepen. Momenteel zijn er 60 groepen in 42 landen: 15 landen in Europa, 16 in Amerika, 3 in Afrika en 8 in Azië.

In Vlaanderen bestaat VIDES sinds 1993.Wat doen we


VIDES wil jongeren de kans geven om een ervaring als vrijwilliger in het buitenland op te doen. Op deze manier hopen we dat het leven in Vlaanderen niet meer als vanzelfsprekend wordt ervaren.

VIDES hoopt dat jongeren durven kiezen voor een solidaire levenshouding. Concreet gaat het om een ervaring in een missiepost van de zusters van Don Bosco. Meestal zijn dit projecten die zich richten naar opvoeding, met extra accenten naar kinderen, jongeren en de promotie van de vrouw in ontwikkelingslanden.

Beknopte Visietekst Vides:


Vrijwilligerswerk in het buitenland

Jongeren die hun handen uit de mouwen willen steken, krijgen de kans om mee te werken in één van de projecten van de zusters van Don Bosco. Met Vides kunnen ze  een andere cultuur en een ander land te leren kennen maar het hoofdaccent ligt duidelijk op inzet, samen met zusters en jongeren van ter plekke.


Kinderen en jongeren

De zusters van Don Bosco geloven dat elk kind en elke jongere recht heeft op opvoeding en onderwijs waardoor ze een eigen, goede toekomst kunnen uitbouwen. Videsvrijwilligers kunnen hieraan meehelpen door zich in te zetten in een tehuis, een school of in de vrijetijd. Op deze manier bouwen ze mee aan een solidaire wereld.


Don Bosco

Jongeren voor jongeren, daar geloofde Don Bosco in. In zijn geest wil Vides jongeren en jongvolwassenen de kans geven om mee te bouwen aan de toekomst van andere kinderen en jongeren. We kiezen om Vides uit te bouwen als een plek waar jongeren kunnen thuiskomen, waar ze leren voor het leven, waar er ruimte is voor ontspanning en waar zinvragen en geloof ter sprake kunnen komen.


Wereldnetwerk

Vides maakt deel uit van een wereldnetwerk van Videsgroepen in meer dan 40 landen. Vides Internationaal coördineert het geheel van het vrijwilligerswerk, ondersteunt plaatselijke projecten, organiseert adoptie op afstand en vertegenwoordigt ons als NGO bij de Verenigde Naties.


Begeleiding

Een goede voorbereiding én een nawerking zorgen dat het vrijwilligerswerk ingekaderd is in een heel traject. De begeleiding van de nieuwe vrijwilligers gebeurt door jongeren die zelf met Vides naar het buitenland trokken en zo hun ervaring en enthousiasme  doorgeven.


Persoonlijk

Door de keuze voor een kleinschalige werking is elke vrijwilliger persoonlijk gekend. De individuele voorbereiding en opvolging bij Lang Weg en de begeleiding tijdens de Kort Wegprojecten zorgen dat Vides dicht bij de vrijwilligers staat.   


Solidariteit

Een maand of een jaar vrijwilligerswerk draag je mee voor je leven. De confrontatie met een andere cultuur en met een samenleving met veel minder materiële mogelijkheden, doet stilstaan bij de eigen manier van leven. Eens terug in België hopen we dat solidariteit een (grotere) plek krijgt in hun leven.Vides

Brusselstraat 289 - 1702 Groot-Bijgaarden

0473 40 55 28

info@vides.be


BE36 7360 4182 8181   - KREDBEBB