Onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland

VIDES is een organisatie van de zusters van Don Bosco die vrijwilligerswerk voor jongeren mogelijk maakt.


Vides maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat actief is in 42 landen en gecoördineerd wordt door Vides Internationaal met zetel in Rome. In België zijn er twee Videsgroepen. In Vlaanderen hebben we een zelfstandige Videsgroep, namelijk Vides Vlaanderen. In Wallonië is er een Videsgroep werkzaam die ageert over de gebieden Wallonië en Frankrijk, namelijk Vidès France-Belgique.


In Vlaanderen maakten we tot voor kort (september 2017) deel uit van de Jeugddienst Don Bosco vzw die 'plezierig engagement' voor jongeren als missie heeft. Sindsien zijn we zelfstandige partnerorganisaties.


Onze werking wordt gedragen door twee werkgroepen die bestaan uit jongeren die een Videservaring achter de rug hebben. De werkgroepen Kort Weg en Lang Weg zorgen voor de voorbereiding, de vorming, de begeleiding en praktische uitwerking van de verschillende projecten.


Het geheel werd tot voor kort vakkundig gecoördineerd door wijlen zr Marina Rerren. In de geest van haar werk is het geheel nu in handen van de coördinatiegroep onder leiding van zr Lies. In deze groep kan zr Lies rekenen op de ondersteuning van zr Nathalie Nkalamo, Mien Schoors, Katrien Van Lent en Benjamin Vermeir.Vides

Brusselstraat 289 - 1702 Groot-Bijgaarden

0473 40 55 28

info@vides.be


BE36 7360 4182 8181   - KREDBEBB