Onvergetelijk vrijwilligerswerk in het buitenland

Vides Internationaal heeft als koepel heel wat boeiende en interessante contacten. Zo zijn ze raadgevend lid van ECOSOC (Verenigde Naties - Economic and Social Council) waardoor ze aanwezig zijn op de Conferenties van de Vrouw in New York, Peking ...Driejaarlijks wordt er een groots VIDES-congres georganiseerd. Dit is de uitgesproken kans voor alle Vides-vrijwilligers om elkaar te ontmoeten. Een dergelijk congres wil de deelnemers ook inputmomenten aanbieden rond maatschappelijke thema’s zoals mensenrechten, millenniumdoelstellingen, algemeen welzijn … Anderzijds staat uitwisseling tussen de verschillende werkingen centraal.


Meer info over onze koepelorganisatie krijg je door te surfen naar www.vides.org


Vides Vlaanderen maakt deel uit van de grote vrijwilligersorganisatie VIDES, die haar secretariaat in Rome heeft. Momenteel zijn er 59 Vides-groepen verspreid over 44 landen in Europa, Azië, Amerika, Afrika, Latijns-Amerika.

Elke werking heeft zijn eigen accenten, gelinkt aan de werken van de zusters van Don Bosco of de socio-economische toestand van elk land. Toch vind je in elke werking telkens de hoofddoelstellingen van Vides terug.


  • Jongeren de kans geven zich in te zetten als vrijwilliger
  • Werken rond ontwikkeling van vrouw en kind
  • Solidariteit tussen mensen bevorderen.Vides Internationaal is een erkende NGO die zich inzet om

vrijwilligerswerk te promoten, zowel lokaal als internationaal;

mensenrechten onder de aandacht te brengen, vooral de rechten van elk kind;

jongeren zelf hoofdrolspelers te laten worden in een solidaire wereld als actieve en verantwoordelijke burgers;

projecten in het buitenland te steunen via adoptie op afstand, het opzetten van microprojecten of grotere projecten, het geven van noodhulp ...Vides

Brusselstraat 289 - 1702 Groot-Bijgaarden

0473 40 55 28

info@vides.be


BE36 7360 4182 8181   - KREDBEBB